TOPlist

Mateřská škola Mnichovice šablony II

Logo eu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 666 563,00 Kč příjemci Mateřská škola Mnichovice, okres Praha – východ.
Název projektu dle MS2014+: „Mateřská škola Mnichovice šablony II“
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013281

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Obsah šablon II:
Školní asistent
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
Čtenářská pregramotnost
Matematická pregramotnost
Osobnostně sociální rozvoj
Polytechnické vzdělávání
Supervize/ mentoring /koučink
Sdílení - vzájemné návštěvy MŠ