TOPlist

Informace o placení stravného v MŠ

Informace ke stravování v Mateřské škole Mnichovice

Stravné se platí dopředu zálohově. Nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce,
(výjimka - pouze v září) na bankovní účet stravného číslo. 115-977250257/0100

Způsoby platby stravného:

1. Trvalým příkazem - tzn. platí se pevná částka.

2. Měsíčním převodem – podle aktuálního stavu na Vašem kontě (konto se zobrazí po Vašem přihlášení příslušnými údaji na internetu. Tyto údaje obdržíte u pí. učitelky ve třídě).

Doporučujeme Vám platbu trvalým příkazem. U platby převodem si musíte sami sledovat výši kreditu na internetu!

U každé platby je nutné uvést správný variabilní symbol, aby bylo možné platbu identifikovat. Váš variabilní symbol obdržíte na lístečku první den nástupu do školky, pokud jej již nemá Vaše dítě přiděleno z minulého školního roku.

Platba trvalým příkazem:

Splatnost trvalého příkazu si zadejte k datu max. 15. předcházejícího měsíce (na říjen - 15. září 2020 atd., tzn. poslední platba 15. května 2021 – na červen) na částku ve výši 22 pracovních dnů x cena celodenní stravy, tj. přesnídávka, oběd, svačina.

Cena stravy pro děti do 6 let:

přesnídávka – 7,- Kč oběd – 25,- Kč svačina – 7- Kč  celkem: 39,- Kč/ den
----------------------
Cena stravy pro děti nad 6 let: (týká se dětí s odkladem školní docházky)

přesnídávka – 8,- Kč oběd – 27,- Kč svačina – 8,- Kč celkem: 43,- Kč/ den
-----------------------

Vyúčtování přeplatku bude provedeno v srpnu 2021.
V září je nutné uhradit 2 platby (tj. platba na září a zálohová platba na říjen).

V případě onemocnění dítěte může být 1. a 2. den vydán oběd, na který si přinesete nádobu, v čase od 11:15 – 11:25 hod. v hlavní kuchyni výdejny mateřské školy.

Ostatní dny je nutné odhlásit, jinak vám bude účtována plná cena stravy.

Odhláška stravy se provádí den předem do 8:00 hod. pro den následující.

Prvním dnem nástupu Vašeho dítěte do školky obdržíte informace s přihlašovacími údaji a pinem a budete mít možnost si stravu sami odhlašovat i kontrolovat výši kreditu.

Vzhledem k velkému počtu strávníků v naší mateřské škole budeme jen výjimečně akceptovat odhlášky stravy provedené e-mailem na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 7:45 hod. předchozího dne.

Tel. kontakt na Ivu Ungerovou: 734 157 977

volat můžete v čase od 15:30 – 17:00 hod.

nebo kdykoliv SMS či e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.