TOPlist

EKOŠKOLA

TŘETÍ SCHŮZKA  EKOTÝMU 27. 1. 2021
Ve středu proběhla schůzka ekotýmu na téma:
,,SKUPENSTVÍ VODY“

DRUHÁ SCHŮZKA EKOTÝMU 2. 12. 2020
Ve středu proběhla schůzka ekotýmu na téma:

,,ZACHYTÁVÁNÍ VODY“.


PRVNÍ SCHŮZKA EKOTÝMU 18.9.2020

V pátek se poprvé tento školní rok sešel na své schůzce Ekotým. Přizvali jsme mezi sebe nové kamarády (zejména ze třídy Hvězdiček a Žabiček).

Rodiče jsme v době „koronavirové“ radši nepozvali, ale těšíme se, že příště už nám pomohou i oni.

Ekotým se společně vyfotil a to za pomoci a asistence našeho dětského ekofotografa.

PRVNÍ SCHŮZKA EKOTÝMU 18.9.2020

Ekoskola

Mezinárodní program Ekoškola pro mateřské školy

Dne 18.9. proběhla naše první schůzka EKOTÝMU v novém školním roce. Hlavní téma bylo „Voda v zahradě“ a „Sázeníčko“.Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.
Logo ekoskola

https://eko-skolky.cz/cz

Program Ekoškola pro MŠ je v České republice otevřen pro všechny zájemce od ledna 2015. Jejich uvedení do mateřských škol předcházelo dvouleté testování.

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních:

  • Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.
  • Umožňuje žákům, dětem rozvíjet dovednosti a návyky, klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.
  • Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.
  • Pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

S naplněním metodiky a témat Ekoškoly přichází i ocenění. Jestliže škola úspěšně projde všemi 7 kroky a splní kritéria programu, získá mezinárodní titul Ekoškola symbolizovaný zelenou vlajkou. V neposlední řadě tak program přináší značné zviditelnění školy.

Na mezinárodní úrovni koordinuje program Ekoškola nezisková organizace Foundation for Environmental Education (FEE) a v České republice od roku 2005 TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.
planujeme zmenu PLAKTEK maly

planujeme zmenu manual PLAKATEK

EKOŠKOLA v naší MŠ

Na začátku listopadu jsme posunuli realizaci našich VIZÍ, které postupně realizujeme od roku 2016, zase o kus dopředu. Zapojili jsme se do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola pro mateřské školy, který běží i v mateřských školách od roku 2015. Našim cílem je získat mezinárodní certifikát. Ekoškola je v současnosti jeden z největších vzdělávacích programů na světě. Jeho cíl je i po 25 letech stále stejný: Zajistit, aby mladí lidé měli sílu být změnou vedoucí k udržitelnému životu, kterou náš svět potřebuje a to pomocí zábavného, aktivního a sociálně odpovědného učení. Čeká nás spousta práce. Ale obrovskou výhodou pro nás je, že již několik let se naše škola na ekologickou a environmentální výchovu a vzdělávání orientuje.
Ekoskolka plakat 7 KROK
Certifikát o účasti v programu
Certifikat MS Mnichovice

Logo tereza vyroci