TOPlist

Kroužky

školní rok 2016/ 2017, které se konají v prostorách MŠ

veškeré informace k organizaci a přihlášení se na kroužky,

Vám podají přímo lektorky – kontakty viz. informační letáčky

Angličtina
Keramika
Pohybová průprava a tanečky 
Angličtina - Rolino

Dobrý den, milí rodiče,
dne 15.11. 2016 je bohužel zrušen kroužek tanečků – v mateřské škole probíhá školení zaměstnanců.
Rádi bychom lekci nahradili ve čtvrtek 24.11. ve stejny čas.

Pohybovky: 15:00 h
Tanečky : 15:45 h

Děkujeme za vaše potvrzení.
Karolína Kučerová