TOPlist

Třída Koťata

Kocka pruhovana

učitelky:  

Mgr. Martina Jiráková

Yvonne Staňová

tel: do třídy  733 420 587


Přijela Inka Rybářová, loučíme se s předškoláky.


A je to tady. Konec školního roku. Třídíme výkresy. Budeme se loučit.

Náš plavecký výcvik.

Hrací pátek. Volné tvoření a hry, a to nás také moc baví!

Navštívila nás La Mamka s programem Studánková víla. Naučili jsme se, proč čistíme studánky, jak třídíme odpad a co udělat dobrého pro přírodu?

Kramaření se nám velice vydařilo!

Fota z naší besídky, která se moc povedla a dílničky také

A takhke si tu hrajeme, neboť v předškolním období je nejdůležitější činnost hra. Pomocí hry se i učíme, adaptujeme se na život a připravujeme se na školu.

Jsme skvělý tým!!

Navštívilo nás divadélko s hudební pohádkou O Terezce a Matějovi.

VE ŠKOLCE PROBĚHL ČARODĚJNICKÝ REJ!
Vařili jsme lektvar, tančili jsme a hledali jsme venku čarodějnice na koštěti...A ke sváče jsme si uvítali buřtíky!!

Náš výlet za pohádkou do Takonína.
Nejdříve jsme se nasvačili, vyposlechli jsme hranou pohádku a rozdělili jsme se na 3 skupinky a obcházeli jsme statek. Viděli jsme koně, jehňátko Bohunku, kterou opustila maminka. Stali se z nás i princezny a rytíři a zkoušeli jsme tlouct máslo!

Naše mš oslavuje Den Země! Témata zní: země, vzduch, oheň, voda

Náš výlet do Prahy....Rudolfínek - Bystrý lišák Leoš. Navštívili jsme Sukovu síň, Art hernu a dozvěděli jsme se nové informace o hudbě a provázel nás Leoš Janáček.

Také pracujeme s padákem. Tentokrát nám padák představuje zeměkouli.

 

Učíme se třídit odpad.


Tvoříme velikonoční vajíčka.

Navštívily nás přadleny. Vyrábíme si náhrdelník.

Naše návštěva ve škole.

Naše třída navštívila knihovnu ve Velkých Popovicích. Nejdřív jsme snědli sváču z mš, prohlídli jsme si danou výstavu. Seznámili jsme s knihovnou, poslechli jsme si pohádku od milé paní knihovnice a nějaké knihy jsme si půjčili do školky.

Připravujeme se na jaro, tvoříme z keramiky beránky, ovečky, zajíčky....

Jú, středověk začíná!
20170308 093651
Nasadíme si královské koruny a rytířské helmy.
20170308 094301
Takhle funguje kladka!
20170308 095917
Zpracováváme metodický list.
20170308 100334
Jsme malíři a vystřihujeme a malujeme obrovské tulipány. Už dokážeme sami obkreslit šablonu.

Připravujeme se na den otevřených dveří a vyrábíme kočky z keramiky pro naše kamarády.

Setkali jsme se s policí ČR, a navštívilo nás divadélko.

Rádi stavíme ze stavebnic a z lega. Teda, to je ale výška!!!!

Odnesli jsme si také metodický list s omalovánkou. Strávili jsme prostě bezba čas s LaMamkou.
Děkujieme a těšíme se na příště.

Navštívila nás LaMamka a Ledové království, a tedy Elsa a Anna a Olaff. Stavěli jsme sněhuláka z ledových kostek, zapalovali jsme led, vyráběli jsme zmrzlinu, kterou jsme i ochutnali.

Naše výsledky s keramikou. No prostě nádhera!!
DSCN0989
Barvíme naše koťata z keramiky. Tvoříme barevně :-)

Slavíme Masopust!! Sešli se tu čarodějnice, kouzelníci, piráti, bojovníci, Ferda Mravenec, a nechyběla ani liška! Soutěžíme - kdo přejde na úzké lávce bez ulití jediné kapky?

Víme, co znamená slovo karneval, hrajeme hru: Polštářková, zpíváme Jémine Domine a procházíme celou naší školkou a skvěle se u toho bavíme. P.S.: Stihli jsme i mašinku:))

Tvoříme z keramiky: Jsme Koťata a tvoříme tedy kočku dle své fantazie. Víme, že práce s keramickou hlínou má terapeutický účinek. A nás to moc baví!

Výsledný efekt nám dělá radost

Do cvičení zařazujeme prvky jógy

Jóga uvolňuje tělo i mysl

Takhle jsme dopadli po celodopoledním bobování!

A ti, kteří nespí, si prohlížejí knížky nebo staví stavby. Ale psst! Ať nikoho nevzbudíme!!
20170118 142419Poznáváme své tělo a tělní orgány

Tři králové

Zimní radovánky

Tvoříme obřího sněhuláka
DSCN0966
Bobujeme na lopatě
DSCN0976
Podařila se nám housenka
DSCN0985
Podprojekt "Jak lidé žili dřív" byl zahájen před dobou Adventu - mapováním- jaký pokojíček i hračky měli prarodiče i rodiče dětí! Na porovnávání minulosti se současností si uvědomujeme současnou dobu nejen v bydlení, ošacení, stravování ...Adventní čas přináší dětem uvědomění: "Vnímat kulturu národa spojenou s tradicemi jako nedílnou součást duchovního života a bohatství společnosti". Podprojekt dětem odkryl venkovskou chaloupku, kdy žil malíř Josef Lada v období zimy - v době přástek a draní peří, dobu bez elektřiny, dopravních prostředků, voda tekla pouze z pumpy na dvorku....v době, kdy si děti hrály venku v každém ročním období...
v době, kdy Štědrý den u hospodáře a hospodyně měl v chaloupce své zvyklosti i zvyky.
DSCN0920
Zpívali jsme si nejen zimní písně, ale i hráli hudebně pohybové hry. Největší potěšení jsme prožili s koledami, ale také na vánočním setkání s rodiči 29.11.2016
DSCN0696
Zde po vystoupení ve druhé části - v tvořivých dílničkách - jsme dokázali vyrobit vánoční dekoraci - slepovali cukroví i ozdobili perníčky - a vlastně získali zkušenost, že nemusíme všechno kupovat v obchodě.
DSCN0730

DSCN0747

15. prosince 2016 vyjíždíme již v 7:00 hod. ráno do Třebíze - Skanzenu - s názvem "Vánoce na statku"
Zde jsme si prožili naživo období, o kterém jsme se ve školce interaktivní formou dozvěděli.
DSCN0850

Přivítal nás hospodář s hospodyní Rozárkou. Hospodyně Rozárka nám představila období adventu, svátek sv. Ondřeje, Přástky, draní peří, pečení vánočky, zvyky se šupinou, sekyrou, utírání rukou od těsta o stromy a další!
Čeledín a děvečka nás uvádějí do tajů a zvyků vánoc. Zazpívali jsme si i koledy: Štědrý večer nastal.
DSCN0856

DSCN0859

Při tvoření vánoční ozdoby a dekorace poznáváme, že kdo si hraje - tvoří - nezlobí!
DSCN0863

Z nejkrásnějších znaků vánočních svátků patří touha obdarovat své blízké, udělat radost. Víme, že nazdobený stromeček představuje vlastně strom života.
DSCN0871

Svíčky jsou nejdůležitější ozdobou - zdůrazňují, že světlo lásky nemá v člověku nikdy zhasínat.
DSCN0909

Větve stromku spojujeme řetězy do spirály, která je také nazývána hadem moudrosti.
DSCN0908

Ani vánočka dnes nechybí na žádném vánočním stole - 9 pramenů vyjadřuje symboliku: země, voda, vzduch, oheň, rozum, vůle, cit, vědění, láska.
20161215 095542

Sv. Lucie - tzv. Lucka - bíle oděná žena - držela v ruce peroutku, kterou smejčila a ometala prach! Běda Rozárce, kdyby někde našla špínu!! Od Lucky jsme se dozvěděli "jaká bývala dřív večeře"...(Černý kuba, čočka, hrách...)
20161215 095647

Ve chlívě jsme vyslechli příběh o narození Ježíška
DSCN0872

Ve volné chvíli jsme hráli hru Sv. Ambrože.
DSCN0874

V závěru prohlídky Cífkova statku jsme navštívili dědouška. Ukázal nám štědrovečerní čarování s hrnečky a popřál nám do života hodně zdraví i štěstí.
DSCN0876

Také my přejeme pěkné prožití vánoc s dětmi u stromečku a do nového roku zdraví, štěstí a pohodu.

 

Paní učitelky ze třídy Koťat.


Slavíme Vánoce - přišel k nám Ježíšek. Zpíváme v mš koledy, utvořili jsme si komorní atmosféru pomocí rozsvíceného stromečku, rozbalujeme dárky a užíváme si jich.


Cífkův statek - Vánoce na statku. Prožili jsme krásný předvánoční čas, hráli hry, ochutnali vánočku, vyrobili si ozdoby na stromeček a poznali jsme tradice a zvyky vánoc.

Zdobíme stromeček

Naše besídka se nám podařila. Po besídce přišel Mikuláš a přinesl nám balíčky :)

Elinka nás učí jógu. A nás to moc baví!

Navštívilo nás divadlo
DSCN0643

a s divadlem i přípravná třída ze zš
DSCN0645

DSCN0653
Moc si to užíváme!!
DSCN0659

Naše první Toulky!


Milí rodiče,                                                                                              

uplynula doba prvních dvou měsíců docházky Vašich dětí do školky – doba adaptace.

Rády bychom Vás „touto formou“ seznámily s celoročním projektem „ KRAJINA VYPRÁVÍ“. (Uplatňování prvků prožitkové, lesní a venkovní pedagogiky.)

Budeme se jeden krát za 14 dnů ve středu pravidelně toulat přírodou po okolí Mnichovic – proto název „TOULKY“. Vycházet budeme po svačině a vracet se na oběd. Termíny TOULEK: 9. 11.; 23. 11.; 7. 12.; 21. 12. a další uvedeme aktuálně po novém roce. (Rozpis  místa toulání bude viset na nástěnce v šatně. )

Jak sám název vypovídá – budeme se seznamovat s životem lesa, společenstvem luk i polí; mapovat historii krajiny, ale i budov – nejdříve svého domu – potom naší školky a v závěru školního roku historii domů mnichovického náměstí.

Při Toulkách budeme pomáhat dětem budovat vztah k přírodě. Je důležité, aby děti měly s přírodou spojeny pěkné zážitky – aby v přírodě mohly samy zkoumat věci, které je zaujmou; vypozorovat souvislosti (voda, světlo, půda, vzduch…) Tak se přirozeně posiluje rozvoj koncentrace pozornosti, se kterou bývají problémy ještě i na 1. stupni základní školy.

Les, do kterého jsme začali chodit, nabízí dětem dostatek prostoru, aby mohly rozvíjet prostorovou orientaci, vnímaly vlastní tělo, učily se koordinaci pohybu, ale zároveň vnímaly i ostatní své vrstevníky (posilování sociálních vztahů), stejně jako vnímaly další živočichy lesa a uvědomovaly si, že zde mají DOMOV právě oni.

„Toulkami“ budeme také posilovat i dětskou imunitu. U dětí, které jsou méně odolné se postupně bude dostavovat vitalita a budou se stávat i fyzicky výkonnější. Proto je nutné na naše toulání správné oblečení i obuv.

Prožitkovou pedagogiku bychom rády propojily s environmentální výchovou, kdy u dětí rozvíjíme citlivost, vstřícnost, ale i tvořivost při řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské společnosti. Považujeme zde za velmi důležitou zvláště společenskou stránku, protože bez budování vztahů mezi lidmi navzájem není možné budovat ani vztah k prostředí, ve kterém společně žijeme.

Věříme, že děti budou nadšené a i Vy s elánem připravíte na naše „Toulky“ baťůžky s igelitovou pláštěnkou, o pití na cestu se postará MŠ.

S návazností na celoroční projekt budou navazovat dílčí podprojekty – do prosince – „Jak žili lidé dřív“, kde vycházíme z metodiky „ Ladův kraj v proměnách času „-  výstup uvidíte na vystoupení dne 29. 11. 2016 „Advent v MŠ“.(Pozvánka zasílána emailem – bližší info v šatně.)

Dovolte nám, abychom v závěru popřály krásné prožití nastávajícího víkendu!

Těšíme se na Vaši spolupráci a přízeň!

Paní učitelky třídy Koťat Yvonna Staňová a Martina Jiráková

 


Slavíme halloweenŘíkáme si barvy a znaky podzimu
DSCN0556 u
Vydáváme se na cestu za pokladem
DSCN0555 uHledáme obálku, kde jen může být?
DSCN0557
Nacházíme jídlo pro zvířátka v lese
DSCN0560
Našli jsme další obálku!
DSCN0564 uTřídíme odpad i v naší třídě
DSCN0539
Víme, že papír patří do modré
DSCN0546
Ale, co jsme to objevili v modrém koši? Igelit tam přeci nepatří!!
DSCN0548

Nyní to roztřídíme správně
DSCN0551

Tvoříme paletku barev
DSCN0536

BrusleníJablíčková slavnost


Vyrábíme jablíčka
DSCN0388
Už i skládáme puzzle!
DSCN0391
Kluci mají rádi stavebnice
DSCN0395
Náš projekt: Jablůňka
DSCN0399
U projektu využíváme i kooperativní učení.
DSCN0406
Produkt: Jablůňka je na světe a my se již těšíme na Jablíčkovou slavnost.
DSCN0402
Září 2016 - Učíme se jíst příborem a vyrábíme postavu a dům z geometrických tvarů.