TOPlist

Plánované a tradiční akce naší školky

Plán  akcí  Mnichovice 
Září  2016 – Červen 2017

ZÁŘÍ
14. 9. Zahajovací a informační schůzka s rodiči – 18:00
         Třídní schůzky – od 18:30
15. 9. Sportovní den - Hvězdičky
17. 9. „Po stopách kocoura Mikeše“ – vycházíme v 10:00 z náměstí v Mnichovicích
         (Společná akce s rodiči a přáteli MŠ.)
22. 9. Výukový program EVVO – Muzeum Říčany „ Do lesa s Habřílkem“ - Sluníčka
27. 9. Divadelní představení (Kopecký) – pohádka „Medvídek Ťupínek“- všichni
         Dle příznivého počasí – „Den pro přírodu“ – vycházka Hvězdičky, Koťata
         Dle příznivého počasí – „Poznáváme Božkov“
        (vycházky do okolí Sluníčka, Koťata, Berušky. Motýlci, Hvězdičky, Žabičky)

ŘÍJEN
4. 10. Bruslení
7. 11. Výukový program EVVO – Muzeum Říčany „Víla Podzimněnka“ Koťata, Hvězdičky
6. 10. „Jablíčková slavnost“ – Uctíváme plod jabloně – Společná aktivita s rodiči - EVVO
11. 10. Bruslení
17. 10. Divadelní představení (KRAB) – pohádka – „Obr Finn“ - všichni
18. 10. Bruslení
25. 10. Bruslení
31. 10. – 4. 11. HALOWEEN v MŠ – týdenní projekt ve všech třídách

LISTOPAD

1.11.  Bruslení
8. 11. Bruslení
10. 11. Divadelní představení (KŮZLE)
         pohádka – „ O princezně, která chtěla všechno hned“ - všichni
15. 11. Seminář pedagogických pracovníků – od 13:00
15. 11. Bruslení
22. 11. Bruslení
29. 11. – 16. 12. Vánoční besídky ve třídách – ADVENT tradičně i netradičně
          (Charitativní prasátko – příspěvek na potřebné…)
29. 11. Bruslení
30.12. FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ

PROSINEC

1. 12. Dopoledne – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ
1. 12.  Odpoledne od 16.00 hod. na zahradě MŠ + cca 16.30 zvonečkový průvod
Čertovský rej a možná přijde i Mikuláš
6. 12.  Bruslení – poslední lekce
12. 12. Divadelní představení - „Vánoční pohádka“ – všichni
13. 12. Vánoční setkání u Betléma začátek v 15 hodin
+ vystoupení dětí z MŠ
13. 12. - 22. 12. Vánoční tvoření na třídách + tradice a symboly Vánoc
22. 12. 2016      Ukončení provozu MŠ v roce 2016
23. 12. – 30. 12.  Vánoční prázdniny (Zahájení provozu MŠ 2. 1. 2017.)

LEDEN 
6. 1.   Tři králové v MŠ
17. 1. Cirkus ADONIS
25. 1. Divadelní představení (Kejklíř) – pohádka- „Tři zlaté vlasy“

ÚNOR
8. 2.   Divadelní představení  (ROMANETO) – „Pirátská pohádka“
9. 2.   Masopustní karneval
20.2.  La Mamka – představení „Ledové království“ (Žabičky + Koťata)
22.2.  Beseda s Policií ČR – seznámení dětí se základními pravidly bezpečného chování v silničním provozu
23.2.  Divadelní představení (Kejklíř) – pohádka „Tři zlaté vlasy“ – nový termín
28.2.  La Mamka – výukový program: Statická elektřina (Sluníčka)


BŘEZEN
1.3.     Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s učiteli základní a mateřské školy v Mateřské
          škole Mnichovice – ve věci zápis do Základní školy Mnichovice
6.3.     La Mamka – výukový program: Historie (Žabičky)
8.3.     La Mamka – výukový program: Historie (Koťata)
13.3.   La Mamka – představení „Ryba“ (Sluníčka + B a M)
15. 3.  Divadelní přestavení (100 OPIC) – pohádka – „Pes a drak“
22.3.   Návštěva Knihovny ve Velkých Popovicích 1. skupina
29.3.   Návštěva Knihovny ve Velkých Popovicích 2. skupina
           Domov seniorů – Žabičky – termín bude upřesněn

DUBEN
4. 4.    La Mamka – představení „Banán“ (Berušky a Motýlci)
4. 4.    La Mamka – představení „Banán“ (Žabičky + Hvězdičky)
6. 4.    Velikonoční tradice – Šestajovice – Žabičky, Hvězdičky
11. 4.  La Mamka – výukový program: Bubliny (Berušky a Motýlci)
19. 4.  Divadelní představení – pohádka – „Červená karkulka“
20. 4.  Rudolfínek - třída Sluníček a Koťátek
21. 4.  Den Země – projektový den
22. 4.  Den otevřených dveří v Mateřské škole Mnichovice - od 9.00 do 11.30 hodin
24. a 27. 4.   Vyzvedávání žádostí o přijetí dětí do MŠ:od 8.00 do 10.00 hod. + od 15.00 do 17.00 hod. v ředitelně školy
25. 4.  La Mamka - výukový program: Afrika (Hvězdičky)
27.4.  Pěnkavův statek Takonín – třídy Berušky, Motýlci, Koťata a Sluníčka
28. 4.  Čarodějnický rej v naší mateřské škole

KVĚTEN
4. 5. -  Společná schůzka rodičů v MŠ „Zahrada v přírodním stylu“
4. 5. - Pohádka s písničkami Jaroslava Uhlíře a  Zdeňka Svěráka „ O Terezce a Matějovi“

8. – 19. 5. Besídka ke Dni matek – jednotlivé třídy upřesní termín
10. 5. a 11. 5.   -  Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018: oba dva dny od 13.00 do 17.30 hodin
15. 5. od 15.45 hod. - Besídka pro maminky - KOŤATA
17. 5. od 15.30 hod. - Besídka pro maminky - SLUNÍČKA
17. 5. od 16.00 hod. - Besídka pro maminky - HVĚZDIČKY
18. 5 od 15.30 hod. - Besídka pro maminky - BERUŠKY a MOTÝLCI
18. 5. od 16.00 hod. - Besídka pro maminky – ŽABIČKY
23. 5.  - La Mamka – představení „Studánková víla“ (Koťata + Hvězdičky)
23. 5. – Fotografování všech tříd

22. – 31. 5. Třídní výlety (Hvězdičky a Žabičky) 
30. 5.  - Plavání + sauna – 1. lekce

ČERVEN
1.6.   MDD – Kino Na Fialce (Sluníčka, Koťata, Žabičky a Hvězdičky)
1.6.   MDD – La Mamka – představení „Všechny děti na světě mají svátek - cestování po kontinentech“ (Berušky a Motýlci)
2.6. – Proměny - Poznej svou zahradu – Žabičky
2.6. – Proměny - Navrhujeme zahradu – Sluníčka
6. 6. - Plavání – 2. lekce
8. 6. - Sportovní výlet Hvězdiček a Žabiček ke sv. Anně.
9. 6. -  Rozloučení s předškoláky
13. 6. - Plavání – 3. lekce
14. 6. - Plavání – 4. lekce
19.6. - Proměny - Poznej svou zahradu – Hvězdičky
19.6. - Proměny – Navrhujeme zahradu - Koťata
20. 6. - Plavání – 5. lekce
22.6. –Setkání rodičů nově přijatých dětí – od 16.00 do 16.30 hod ve třídě Motýlků