TOPlist

Historie školky

skolkaMateřská škola, Mnichovice okres Praha – východ  je škola  s dlouholetou historií. První zápisy v kronice školy jsou z roku 1945.Tyto zápisy hovoří o potřebě péče o děti v obci Mnichovice a o prvním předběžném zápisu do požadované mateřské školy. Počet  zapsaných dětí činil 44 .Na základě tohoto zápisu  bylo rozhodnuto o otevření mateřské školy. K dispozici byla dána budova v Tyršově ulici č.p.194. Mateřská škola byla slavnostně otevřena 25.11.1945.
V 70.letech vzrostl počet požadavků rodičů na umístění dětí do mateřské školy, a protože budova stávající MŠ byla skolka1
prostorově nedostačující,  přistoupila obec k výstavbě nové mateřské školy svépomocí. Budova nové mateřské školy
byla slavnostně otevřena 1.9.1980 s kolaudačními závadami, které se postupně dle finančních možností obce odstraňovaly. Kapacita nové školy byla 80 dětí, což bylo nedostačující a tak byla využívána po několik let ještě budova staré mateřské školy. Celkový počet zapsaných dětí pro školní rok 1980/81 činil  115 dětí.
V roce 1986  klesl počet zapsaných dětí a tak byla využívána už jen budova nové mateřské školy .
Ve školním roce 97/98 byly otevřeny pro malý počet přihlášených dětí  pouze dvě třídy.
Třetí třída byla opět obnovena ve školním roce 2003/2004, protože se zvýšil počet uchazečů o umístění dětí v mateřské škole.
skolka21.9.2006 byla otevřena 4. třída, která vznikla rekonstrukcí původní kuchyně školy a jejího příslušenství z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Protože se počet uchazečů  o docházku  do mat.školy od šk. roku skolka32010/11 podstatně zvýšil přistoupilo se k přístavbě nové třídy s kapacitou 24 míst, která byla otevřena   20.9.2010.Od 1.9.2011 povolila KHS navýšení kapacity o jedno místo v 5.třídě /25 dětí/, takže celková kapacita školy byla 110 míst.V červenci 2013 došlo k rekonstrukci sociálního zařízení ve třídě Čertíků a Sluníček. Na základě této rekonstrukce byla rozšířena kapacita školy k 1.9.2013 na 119 míst.
Mateřská škola Mnichovice, okres Praha východ je od 1.1.2003 právním subjektem. Je příspěvkovou organizací.  
Zřizovatelem je Město Mnichovice.