TOPlist

Fotogalerie 2017/2018

O prázdninách bylo v MŠ rušno


21.6.2018 jsme si užili zahradní slavnost.
Každá třída měla své vystoupení. Malovalo se na obličej, tvořili jsme kouzelné bubliny a zvířátka z balonků. A nechybělo bohaté občerstvení a živá hudba!

Vivaldiho „Čtvero ročních dob“ v naší MŠ

Výlet Motýlků a Berušek na Klokočnou

Spolupráce s dětmi ze ZŠ Mnichovice, mladí přírodovědci
Rozdělení dětí do skupinek, procházka zahradou a hledání rozdílů mezi stromem a keřem. Frotáž listů voskovkami, vystřihnutí a nalepení na společný strom.
Na konec prezentace jednotlivých skupin a jejich hotových výtvarných děl

Společné tvoření dětí v MŠ  a ZŠ

Navštívily nás děti z přípravné třídy a společně jsme si hráli na zahradě, zatloukali hřebíky a tvořili s látkou a barvami.

První lekce plavání Koťat a Sluníček

„Jarní úklid zahrady“
Velmi bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se spolu s p.učitelkami a dětmi pustili nejen do úklidu zahrady – naplnili jsme celý přistavený kontejner, ale i do zhotovení teepeeček, vrbového tunelu a brány, přípravy fóliovníků pro výsadbu zeleniny a paletových záhonků, dráhy z březových „koláčů“, zarovnání trávníku a dosypání zeminy, kterou nám přivezly TS VP, a také vysetí trávníků! Společně jsme udělali spoustu práce.
Moc všech pomocníkům děkujeme!


„Odemykání zahrady“ 3. 5. 2018
symbolicky jsme s dětmi odemkli zahradu a společně si zazpívali

Divadelní představení „Z písničky do písničky“ -
J. Koutová a J. Beneš … a přiletěl i motýl Jarouš!...

Čarodějnický rej v MŠ dne 26. 4. 2018

Výlet Motýlků a Berušek na Čapí hnízdo – 24. 4. 2018

ČSOP na Den Země v naší MŠ - dne 18. 4. 2018
Velmi bychom chtěli poděkovat paní Mgr. Evě Šrailové předsedkyni ZO ČSOP VP a předsedkyni Komise pro ŽP VP MUDr. Václavě Zímové, které pro naší MŠ toto zábavné a poučné dopoledne – na oslavu svátku naší planety Země - připravily.

Děkujeme!


Den Země – 9. 4.-20. 4. 2018

Jarní úklid zahrady zahájen!

Koťátka dnes 4. 4. navštívila Památník Josefa Lady v Hrusicích

Velikonoční žluté úterý - světlo a slunce v naší školce


Návštěva knihovny ve Velkých Popovicích
22.3.2018 jsme navštívili knihovnu ve Velkých Popovicích. Nejdříve se děti seznámily s výstavou na téma ,,Hmyz“ a ,,Pravěk“ . Knihovnou nás provedla úžasná paní knihovnice Helena Papírníková. Děti se  dozvěděly, jak o knihy pečovat, aby se neponičily, poté následovalo čtení příběhu a prohlížení dětských knih. A nyní se moc těšíme na čtení knih, které jsme si vypůjčili.


Mašinkování

Prezentace projektu žáků ZŠ v MŠ - Projekt strážců pralesa a goril

 „Naše interaktivní vzdělávání“

Naše velká chlouba, kterou jsme mohli pořídit díky dotaci z MŠMT „ Šablony“, nová interaktivní technika byla již plně zprovozněna! Slouží nám jako doplněk k výchovně vzdělávací práci a moc nás všechny baví.

Návštěva základní školy
Paní učitelky si se svými žáčky připravili úkoly, které jsme společně plnili, a také jsme si zazpívali společně písničku. Dozvěděli jsme se také, co všechno se ve škole budeme učit. Moc se nám tam líbilo a už se do školy moc těšíme
:-)

Společná schůzka rodičů a pedagogů ze ZŠ a MŠ.


Dnes nás navštívilo divadélko Romaneto a zahrálo nám pohádku „DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ“

Masopustní karneval jsme si všichni moc užili!

Tvořeníčko

La Mamka: LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Na motivy pohádky Ledové království. Anna a Elsa představily dětem kouzla s ledem a sněhem.

Muzeum Říčany – výstava „Příběh peněz“ – výlet třídy Sluníčka

Tři králové v naší MŠ

Vánoce a příchod Ježíška v MŠ

Vycházka k Betlému – Motýlci a Berušky
20180104 104903
Výlet: Čechova stodola o vánocích - Žabičky a Hvězdičky

Výlet na zámek Stránov – SLUNÍČKA + KOŤATA


Mikuláš v Mateřské škole
V úterý 5.12.2017 dopoledne k nám do MŠ zavítal Mikuláš spolu s andílky a čerty.
Děti Mikulášovi zazpívaly písničky a za odměnu dostaly balíčeky s překvapením.
Již od pondělí jsme se na příchod Mikuláše chystaly, vyráběly jsme tématickou dekoraci a opakovaly písničky a básničky.

Čertovský rej a možná přijde i Mikuláš (4.12.2017)


„Slavnosti svatého Martina“ aneb „Svatomartinská světélka“

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MŠ + rozsvícení stromu v MŠ (projekt PRO) + lampionový průvod

Zamykání zahrady
Dne 7.11. odpoledne jsme se společně s dětmi a rodiči sešli na zahradě MŠ, abychom připravili zahradu na zimní odpočinek a symbolicky ji zamkli velkým klíčem. Také nám děti zazpívaly několik písní na našem novém pódiu. A na závěr dostaly děti odměnu – svítící náramek.
Všem rodičům a dětem, kteří nám pomohli při zamykání zahrady děkujeme!


Týdenní projekt halloween - Den masek – Motýlci a Berušky - Moc jsme si to všichni užili!

DIVADLO KRAB –představení „Žabák Žak a rak Jak“ (9.10.2017)

Bruslení naší školky jsme zahájili 5.10.

Navštívilo nás Divadlo Kopecký (27.9.2017) - „Nápady myšky Terezky“


Projekt Oborový MENTORING v přírodovědném a polytechnickém vzdělánání

Eko vycházka Motýlků a Berušek do lesa.

Koťata dne 18.10. navštívila Muzeum Říčany - výukový program “Za zvířátky na statek“


„Kdo bude nejrychlejší
dne 13.10. v dopoledních hodinách proběhla celoškolková hra „Kdo bude nejrychlejší“, a to v rámci nácviku evakuace osob.
A kdo byl nejrychlejší? Všichni! JSME ŠIKULKOVÉ.

JABLÍČKOVÁ SLAVNOST - oslava tradičního českého ovoce.
Děti nám předvedly svá vystoupení - zazpívaly a zatancovaly. Také jsme společně s rodiči vyrobili spoustu krásných věcí a ochutnali mnoho jablíčkových dobrot.


Velké poděkování patří všem rodičům za organizaci dílniček a jablíčkové dobroty
A také panu Nedbalovi z Ovocnářství Nedbal ve Stančicích, který mateřské škole daroval krásná jablíčka.
Děkujeme!

Sportovní den Koťat „ Moc jsme si to užili!“Sportovní den Motýlků a Berušek na Božkově


Pochod Kocoura Mikeše


Třída Žabičky – na zahradě a ve třídě


Takhle si ve školce hrajeme


První dny v MŠ - Motýlci


Procházka okolo Zittova mlýna a hry v parku u tygra (trénujeme fyzickou zdatnost a koordinaci pohybu)


První dny v Beruškách
IMG 20170912 093918 resized 20170913 065632279

První svačinky v Beruškách - Všem moc chutnalo!
IMG 20170912 092109 resized 20170913 065851691