TOPlist

Předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,

paní učitelky pro Vaše děti uveřejňují na web MŠ do této složky: „Předškolní vzdělávání“ každý týden nabídku činností, které v rámci výchovně-vzdělávací  práce (v souladu s ŠVP) při prezenčním vzdělávání v MŠ s dětmi dělají.

Materiály jsou rozděleny dle věkových skupin:

M+B = 3-4 roky,

Ž+H = 4-5 let,

K+S = 5-6 let (PPV),

a to tak, aby obsáhly většinu výchov a činností: výtvarná (vč. námětů a technik), pracovní (vč. námětů a technik), hudební (vč. not a textů) a hudebně-pohybové, čtenářská a matematická pregramotnost, grafomotorika, logopedická, ekologická … tzn. básničky, písničky, pracovní listy, omalovánky, … v rámci týdenních témat. Dále nabídky témat na procházky do přírody, badatelství, ale i náměty pro Ekoškolu.

Pro třídy Motýlků, Berušek, Žabiček a Hvězdiček jsou tyto materiály brány jako inspirace.

Pro třídy Koťátek a Sluníček (povinné předškolní vzdělávání = PPV) jsou tyto materiály, v rámci distančního vzdělávání, součástí plnění PPV. Proto Vás rodiče, prosíme, abyste s dětmi ze tříd Koťátek a Sluníček (které se neúčastní prezenčního vzdělávání) tyto činnosti alespoň v nejnutnějším rozsahu plnili. „Nejnutnější“ rozsah ZDE = výběr z činností pro 5-6 let PPV je pro období 14.10.-13.11.2020 tento:

4 PL pro matematickou pregramotnost + pracovní činnost (procvičování jemné motoriky – stříhání, lepení) a výtvarné činnosti,

4 PL pro grafomotoriku,

2 pohádky + 2 ilustrace pro čtenářskou pregramotnost (porozumění textu) a výtvarné činnost.

Rádi bychom Vás tímto požádali o předání těchto vypracovaných „úloh“ do tříd K+S buď elektronicky (foto či scan) e-mailem (přímo na třídní e-maily K+S) nebo osobně do MŠ.

Náš tip: založte dětem desky, do kterých si budou své vypracované „úlohy“ zakládat.

Pokud nám pošlete vyfotografovaná dílka Vašich dětí nebo i Vaše společné, rádi je na našem webu uveřejníme!

Jestliže nebudete mít možnost svým dětem materiály vytisknout, napište na třídní e-mail a my Vám materiály vytiskneme a po dohodě předáme.

Martina Čermáková, ředitelka