TOPlist

Oborový mentoring

Oborovy mentoring hlavicka

Také v letošním školním roce zapojujeme děti do tvořivé hry. Pracujeme s keramickou hlínou, pečeme, vaříme a tvoříme.
Od září jsme pekli perníčky, dýňový koláč, uvařili dýňovou polévku a seznámili děti s tvořivou hrou na téma: ,,materiály“.
Navštívila nás studentka z Karlovy Univerzity, která zpracovává diplomovou práci na téma : ,,Tvořivá hra“.
Děti mě vždy překvapí svou vynalézavostí, trpělivostí, zvídavostí a pečlivostí.
Největší radost jim však přináší výsledek jejich práce. Rádi sní, co si sami uvaří, nebo upečou a rádi si hrají s tím, co sami vyrobí.

Tvořivá hra, aneb co už zvládnu sámTvořivá hra na téma: ,,Ptáci v zimě,
Výroba krmítka ze šišky, skládání ptačí budky, hry s peříčky a malování ptáčka


Projekt oborového mentoringu je ve své polovině.

V současné době dvě paní učitelky absolvovaly a ukončily cyklus obecného mentoringu. Své zkušenosti již předávají dalším paní učitelkám na plánovaných akcích pod dohledem konzultanků Muzea Říčany. Kolegyně se seznamují s principem metody tvořivé hry, základními postupy a zásadami. Společně ve třídách realizují konkrétní aktivity.

Tradice Vánoce


Podzimní práce na zahradě

Práce s keramikou a samotvrdnoucí hmotou


Projekt Oborový MENTORING v přírodovědném a polytechnickém vzdělánáníI tento rok pokračujeme v projektu: ,,Oborový mentoring a tvořivá hra“.

Děti se seznamují a pracují s různými druhy materiálů (např bavlnky, vlny, látka, dřevo) a učíme se bezpečně používat různé nástroje (např. jehla, kladivo, vrtačka, struhadlo, nůž, škrabka)

Vedeme děti k samostatnosti při práci, rozvíjíme slovní zásobu, komunikační dovednosti, fantazii, jemnou motoriku a radost z vlastní tvorby a výrobku.

Ve tvořivé hře s dětmi používáme tyto zásady:

1. Neděláme práci za děti

2. Respektujeme, že každé dítě má své tempo a své nápady

3.Chybami se člověk učí

4. Bereme si inspiraci z přírody

5. Dbáme na bezpečnost

6. Probouzíme v dětech zvídavost

7. Dítě má ze svého výrobku radost a chce si sním hrát


11/2016 - 10/2018

V následujících dvou letech se zástupci z řad našich pedagogických pracovníků budou díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím OP VVV individuálně věnovat osobnostnímu a profesnímu rozvoji. Všichni učitelé absolvují díky našemu partnerovi, Společnosti pro kvalitu školy, kolegiální podporu v oblasti mentorských dovedností. Co to znamená? Jednoduše řečeno, učitelé budou mít šanci se dlouhodobě zabývat správnými principy komunikace s dospělými tak, že postupně dokáží lépe sdílet své pedagogické zkušenosti a dovednosti s dalšími kolegy.

Lektoři Muzea Říčany se budou učitelům zároveň individuálně věnovat ve zkvalitňování výuky jako konzultanti. U MŠ v oblasti polytechnické (materiál, nástroje, tradice, EVVO), dovedností v polytechnice (plánování a postup práce, manuální činnost a jeho výsledek, řešení problémů, sdílení zkušeností) resp. řemeslné. Konzultanti budou s učiteli společně plánovat i realizovat vybrané výukové bloky a zároveň si na sobě vzájemně zkoušet nově nabyté poznatky z oblasti mentorské praxe. 

Po roce již bude mít učitel ve školce na starosti svého kolegu, se kterým bude sdílet své zkušenosti a pomáhat mu nové metody zavádět do praxe v jeho třídě. To vše za podpory konzultantů.