TOPlist

Příprava na školu

Vážení rodiče,
blíží se čas zápisů do 1. třídy základní školy, proto jsme pro Vás připravili ucelený materiál, na základě kterého bychom Vás rády seznámily s jednotlivými dovednostmi, vědomostmi, schopnostmi, které by Váš nastávající školák měl v posledním roce docházky v MŠ umět a znát.
Materiál je rozdělen do těchto oblastí:
Čtenářská pregramotnost
Matematická pregramotnost
Grafomotorické dovednosti
Logopedie
„Co mám umět ve školce jako předškolák“

Dále od února dostane každý předškolák svůj materiál (mapující školní zralost – sociální, sluchovou, poznávací, zrakovou a motorickou), který Vaše dítě i Vás bude provázet jeho znalostmi, dovednostmi, schopnostmi, tak abychom se mohli společně zaměřit na oblasti, ve kterých se může Váš předškolák „zlepšit“ a „dotáhnout je“ k předpokládané úrovni potřebné pro vstup do základní školy.

Také bychom Vám rády nabídly možnost osobní schůzky se třídními učitelkami – na termínu se domluvte přímo s nimi.

Velmi Vám děkujeme
Martina Čermáková, ředitelka

Více zde

Pozvánka pro rodiče - Školní zralost - 23. 2. 2021 od 17.00 do 18.00 hodin

Vážení rodiče,
ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou Říčany jsme připravili přátelské online setkání pro rodiče na téma ŠKOLNÍ ZRALOST,
které se bude týkat zápisů do 1. třídy a případných doporučených odkladů. Důležité je, aby vaše dítě bylo spokojené a úspěšné!

Využijete této možnosti a přijďte mezi nás v úterý 23. 2. 2021 od 17.00 do 18.00 hodin.
Pozvánka

Těšíme se na vás!
S přátelským pozdravem
tým MAP Říčany


Fond Sidus „Děti dětem“

Jako každý rok, i letos se naše MŠ zapojila do Veřejné sbírky S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z.ú. „Děti dětem“.
Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.
Jako poděkování posílá Ježíšek všem našim dětem krásné vánoční dárky!
Certifikat 20201120 VS133884 Strnka 1

Pedagogicko psychologická poradna – vyšetření pro posouzení školní zralosti

Dobrý den,

žádáme vás o předání informací rodičům předškolních dětí ohledně objednávání a termínů vyšetření pro posouzení školní zralosti. Žádosti o objednání na vyšetření školní zralosti budeme v naší poradně přijímat od 1.12.2020. Termíny na vyšetření (pokud to situace dovolí) máme vyhrazené v období únor až duben 2021 - v těchto termínech vyšetřujeme žádosti o posouzení školní zralosti přednostně, není třeba se obávat o přidělení termínu. 

Děkujeme za spolupráci,
S pozdravem

Didunyková Ilona
sekretářka

Pod povrchem

Jako každý rok i letos se naše MŠ zapojí do výtvarné soutěže ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice - tentokrát na téma „Pod povrchem"

Podpovrchem