TOPlist

Omlouvání nepřítomnosti dětí

Dítě musí být omluveno do 8.00 hod. daného dne.

1. Děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, omlouvejte telefonem = sms    či e-mailem.

2. Děti, které mají v souladu s §34a zákona č.561/2004 Sb. povinné předškolní vzdělávání tzn. pro děti, kterým je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku tzn. děti narozené do 31.8.2014, je nutné omlouvat písemně = e-mailem či prostřednictvím formuláře.

telefonní číslo třídy: e-mailová adresa třídy:
Berušky – 736 658 595 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Motýlci - 739 769 227 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hvězdičky - 721 227 454  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Žabičky - 733 412 586 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sluníčka - 733 451 499 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Koťata - 733 420 587 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.