TOPlist

SRPDŠ 2020/2021

Vážení rodiče,

Stejně jako minulý školní rok budeme v průběhu školního roku pořádat pro Vaše děti mnoho programů, divadelních představení, výletů, exkurzí, výukových programů vč. materiálu, budeme realizovat nadstandardní aktivity, pořizovat materiál pro realizaci projektů a dílniček, pořizovat dárky pro děti na vánoce (do jednotlivých tříd), a také pořizujeme, již centrálně, hygienické potřeby tzn., že do MŠ již nic nenosíte.

Nastavením tohoto systému – financování výše uvedených aktivity a pořizování „věci“, tak oboustranně odpadá neustálé vybírání a shromažďování finanční hotovosti za výše uvedené.

Dar, prosím, zašlete na speciální bankovní účet u Komerční banky, který byl zřízen pouze pro tyto účely: 115-3189840217/ 0100, a to na základě uzavřené darovací smlouvy viz. příloha. Stav tohoto účtu je uveřejňován na webu MŠ.

Variabilní symbol: stejný jako pro školné Vašeho dítěte +do textu, prosíme, uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte pro snadnou identifikaci.

Roční „příspěvek“- dar pro Vaše děti je možné uhradit takto:

1) 2.000,- Kč/ dítě na celý tento školní rok (úhrada do 10/2020)

NEBO

2) 1 000,- Kč/ na dítě pro 1. pololetí (úhrada do 10/2020) a 1.000,- Kč/ na dítě pro 2. pololetí (úhrada do 3/2021)

 

Vyúčtování za školní rok 2018/2019

Vyúčtování za školní rok 2017/2018

Vyúčtování za školní rok 2019/2020


Děkujeme Všem rodičům

MŠ Mnichovice